Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

Deel IV: Doen en laten

Eigenlijk zijn we er nu wel zo'n beetje. Je weet wat oplossingsgericht werken behelst en kunt het toepassen in de onderwijspraktijk. Over dat laatste zou je nog van mening kunnen verschillen. Wanneer kun je iets, beheers je iets? Als het effect van dit boek is dat je daar geen probleem van maakt, denk je waarachtig in oplossingen. Het neemt niet weg - maar wat zullen wij jou als onderwijskracht daarover vertellen? - dat oefening kunst baart. Als zodanig presenteren we je de volgende paragrafen. De kwesties zijn verdeeld over de vijf beroepsactoren die we in hoofdstuk 7 aan de orde hebben gesteld en opgediept uit de diverse segmenten en relatiepatronen. De indeling spreekt voor zich, alleen over het ‘mandaat' willen we vooraf iets kwijt. We slaan we (een niet geheel toevallige) slag naar; het is nog maar de vraag welk circulair mandaat (zie hoofdstuk 6) je kunt verkrijgen.

Voor zomaar eens, op een personeelsbijeenkomst - juist vanwege de herkenning. O ja, en dat ter afsluiting: leg je rode pen even terzijde, of het moet al zijn om een krul te zetten!