Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

8. De praktijk van het leiding geven

 

Totdat het tegendeel wordt aangetoond, geloven wij dat iedere schoolleider:

  • positief gestemd is over zijn leerlingen/studenten;
  • een sturende bijdrage wil leveren aan onderwijs dat het beste uit leerlingen/studenten weet boven te halen;
  • een constructieve relatie voorstaat met alle bij zijn instituut betrokken doel­groepen;
  • van leerlingen en studenten maximale betrokkenheid verlangt bij hun eigen ontwikkelingsproces;
  • van medewerkers verwacht dat zij hun kwaliteiten primair in dienst stellen van hun onderwijs- en/of begeleidingstaak;
  • de randvoorwaarden om het goed onderwijs te realiseren wil optimaliseren;
  • het gevoel wil hebben gewaardeerd te worden.

 

Wat jou onderscheidt van de overige on­derwijskrachten is dat het accent vooral lijkt te liggen op je vooruitgeschoven en in het oog springende positie. Vanuit die positie ben je in staat om te inspireren. Dat kun je niet als je je laat leiden door kritiek, proble­men, tegenslagen en mislukkingen. Je focust vooral op waardering, zorg, plezier en succes.