Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

3. Non-specifieke variabelen

Er is een beperkt aantal observaties dat telkens terugkeert als je mensen vraagt naar hun oordeel over wat hen het beste geholpen heeft in de begeleiding die ze achter de rug hebben. Naast specifiek therapeutische of vaktechnische zijn dat:

  • het gevoel begrepen te worden;
  • het gevoel met authentieke aandacht en respect behandeld te worden;
  • de inductie van hoop op verandering;
  • een alternatieve verklaring voor de klachten;
  • een intern coherent denkmodel.

 

Een van de karakteristieken van de oplossingsgerichte benadering is dat deze zogeheten non-specifieke variabelen doelgericht worden gehanteerd. Het sluit naadloos aan bij basisregel 2: Als iets wel (of beter) werkt, doe er meer van. De erkenning van en het respect voor de ander, zowel in zijn sterke als in zijn zwakke kanten, vormen de basis waarop de interventies zijn gestoeld.