Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

Synopsis

Inleiding

 

Het oplossingsgerichte denken dat de grondslag vormt van deze ‘toolkit’ is geen snoepje van de week, ook geen nieuwe religie of het zoveelste model dat pedagogen of psychologen uit hun koker hebben geperst. Dit oplossingsgerichte denken sluit aan bij het leven van alledag. Je hoeft er geen nieuw jargon voor te leren en voorshands niets overboord te gooien. Integendeel, de inhoud komt juist tot zijn recht als je wat je hieruit oppikt naadloos laat aansluiten bij wat je al weet en kunt, kent en doet.

Als leerkracht is je opdracht uiteraard om een heleboel inhoudelijke kennis over te brengen, en wel op zo’n manier dat je de leergierigheid van je leerlingen maximaal stimuleert. Hetzelfde geldt de inspiratie door de coördinator, stafmedewerker, leerlingbegeleider, decaan of schoolleider. Maar hoezeer je ook je best doet, je kunt de plaats van de ander niet innemen. Het is de taak van iedere onderwijskracht de ander te helpen zichzelf te (be)helpen. Het motto: Teach us to care and not to care (T.S. Eliot).

Het boek biedt een grondige inleiding in het oplossingsgerichte denken. Besproken wordt hoe je in willekeurig welke onderwijspositie zo te werk kunt gaan dat je je laat sturen door de oplossing in plaats van het probleem. Het expertsysteem is gebaseerd op meer dan 65 gevalsbeschrijvingen, waarin iedere onderwijskracht, van assistent tot directeur, iets van zijn of haar gading zal kunnen vinden. Geen kant-en-klare oplossingen; de complexiteit van (het werken in) het onderwijs laat zich simpelweg niet vatten in eenduidige voorschriften