Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

12. De praktijk van het assisteren

  

Totdat het tegendeel wordt aangetoond, geloven wij dat iedere assistent:

  • erop uit is de omstandigheden te optimaliseren waarin leerlingen/studenten zich ontwikkelen;
  • een positieve bijdrage wil leveren aan de organisatie;
  • samenwerking nastreeft met alle bij de school betrokken beroepsactoren en doelgroepen;
  • zijn activiteiten een afgeleide weet van het primaire onderwijsproces;
  • plezier heeft in het creëren van mogelijkheden en voorwaarden ten behoeve van anderen;
  • zich als een vertegenwoordiger opstelt van het algemene schoolbeleid;
  • graag gewaardeerd wordt.

 

De kunst is  niet op het probleem gefixeerd te zijn, maar op de oplossing; dat maakt een wereld van verschil.

Vaak volstaan de non-specifieke variabelen (zie hoofdstuk 3). Door ge­spitst te zijn op de dingen die goed gaan, toon je een houding die anderen er minder toe brengt dingen voor onmogelijk te houden.