Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

6. Drie mandaten: een trilemma

Het werken in de onderwijssetting, op welke positie ook, kent altijd een element van sturing, een element van regeling of organisatie en een element van op- of begeleiding. Iedereen die een functie bekleedt in het onderwijs is tegelijkertijd een leider, een manager en een coach. In de werkelijkheid is het natuurlijk niet zo dat je die drie verschillende man­daten netjes kunt afbakenen. Integendeel, meestal is er sprake van enigerlei vorm van overlapping.

Soms komen er situaties voor waarin er spanning zit tussen de verschillende mandaten. Het is dan zaak om voor jezelf duidelijk te krijgen vanuit welk man­daat je handelt. Je doet er tevens verstandig aan degene met wie je aan de slag bent daarvan onomwonden in kennis te stellen.

Onderstaande figuur is ook te vinden onder de tab Figuren.

 

 

 

Afbeelding 3: trilemma