Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

8. De praktijk van het middenmanagement

  

Totdat het tegendeel wordt aangetoond, geloven wij dat iedere middenmana­ger:

  • richtinggevend wil zijn om het beste uit leerlingen/studenten naar boven te halen;
  • een opbouwende relatie voorstaat met zijn doelgroep en opdrachtgevers;
  • het school- of instituutsbeleid uitdraagt naar alle betrokken doelgroepen;
  • voorrang geeft aan het primaire onderwijsproces;
  • daartoe de optimale randvoorwaarden in stand houdt;
  • een brugfunctie wil vervullen tussen management, medewerkers en leerlin­gen/studenten;
  • zich graag gewaardeerd weet.

 

Als middenmanager ken je de collega's en leerlingen als geen ander. Je gaat ervan uit dat werkelijk effectieve oplossingen door hem zélf worden gecreëerd. Juist doordat jij je zo goed kunt inleven - hoe ver sta je er helemaal vandaan? - weet je hem duidelijk te maken dat hij groeit in zijn eigen oplossin­gen. Dat jij hem daar een handje bij helpt, is mooi meegenomen.