Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

Presentatie

Op woensdag 25 maart 2009 werd in De Bruynvis in Amsterdam het Handboek Oplossingsgericht werken in het onderwijs gepresenteerd. In een boeiende miniconferentie werd oplossingsgericht werken in het onderwijs van verschillende kanten benaderd.

Dick J. van Dijk plaatste het oplossingsgericht gedachtegoed in een historisch-pedagogische context. Hij citeerde prof. J.H. Gunning, de eerste Nederlandse hoogleraar opvoedkunde (in overheidsdienst), en Theo Thijssen, onderwijzer uit het begin van de twintigste eeuw en schrijver van onder meer De gelukkige klas.   

 

Louis Cauffman benadrukte belang van resourceoriëntatie en gaf de aanwezigen een exposé van de onderscheiden mandaten die je als onderwijskracht bekleedt. Hij eindigde met een fabel over de verlammende werking van angst.

 

Prof. Luc Stevens, hoogleraar orthopedagogiek en directeur van het NIVOZ sloot daar naadloos bij aan. Hij sprak met nadruk uit dat het onderwijs zich niet moet laten leiden door beklemmende regelgeving, maar moet blijven geloven in de eigen kracht en oog houden voor de pedagogische opdracht.

 

Enkele oud-studenten van de Master SEN-opleiding presenteerden, bij wijze van exempel, een oplossingsgericht stappenplan voor mbo-studenten die de overstap naar hbo willen maken. Ten slotte was er een forumdiscussie o.l.v. Jos Kienhuis waaraan ook Martin Santman en Nico Schouws deelnamen.

 

Op de foto: de auteurs Louis Cauffman en Dick J. van Dijk met in hun midden Luc Stevens die het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nam.