Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

7. Situatie en relatie

Onderwijs is een verzamelterm voor van alles en nog wat, waaronder de instel­lingen waarin onderwijs wordt gegeven. We onderscheiden 3 segmenten, 5 functiecategorieën en 7 doelgroepen

 

7.1 Situatie

  • basisonderwijs (van 4-12 jaar);
  • voortgezet onderwijs (vmbo, havo, atheneum en gymnasium - alle vormen voor 12-20 jaar) en middelbaar beroepsonderwijs;
  • hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

7.2 Relatie

In grote trekken denken we een zinvol onderscheid te hebben aangebracht met de volgende verdeling in  functiecategorieën, die aangevuld met de leerling en de ouder dezelfde zijn als de doelgroepen:

  • Schoolleider: directeur, adjunct-directeur, rector, conrector, locatieleider. Kenmerk: eindverantwoordelijkheid voor een onderwijsinstituut of -locatie.
  • Middenmanager: coördinator, teamleider, afdelingsleider enzovoort. Ken­merk: tussenpositie, vaak gecombineerd met leraarsbetrekking.
  • Leerkracht/docent: onderwijsgevende. Kenmerk: primaire verantwoorde­lijkheid voor het verzorgen van lessen aan leerlingen of studenten.
  • Ondersteuner: counselor, leerlingbegeleider, decaan, ib'er2, externe adviseur enzovoort. Kenmerk: staffunctionaris in adviserende/consulterende zin.
  • Assistent: toa, tom3, amanuensis, bibliothecaris, mediabeheerder, conciërge, kantinemedewerker, praktijkbegeleider enzovoort. Kenmerk: onderwijson­dersteunende lijnfunctionaris.