Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

11. De praktijk van het ondersteunen

  

Totdat het tegendeel wordt aangetoond, geloven wij dat iedere ondersteuner:

  • dienstverlenend wil zijn aan zijn ‘opdrachtgevers';
  • gelooft in optimale ontplooiingskansen voor leerlingen/studenten;
  • daaraan graag een positieve bijdrage wil leveren;
  • zich bekommert om optimalisering van alle relaties waarin de ander zich begeeft;
  • het vertrouwen op prijs stelt dat anderen hem gunnen;
  • die vertrouwelijkheid als richtsnoer beschouwt voor zijn handelen;
  • het gevoel wil hebben een zinvolle bijdrage te leveren aan het groeipotentieel van anderen.

  

Als je ondersteunende werkzaamheden verricht, doe je er goed aan de ander zodanig bij te staan dat deze zich binnen de kortste keren zelf overeind kan houden. De ander wil iets voor elkaar krijgen wat (even) niet lukt - prima: ga achter hem staan en richt zijn blik op de door hem gewenste toekomst. Neem hem geen enkele ver­antwoordelijkheid uit handen, dat werkt averechts. Help hem zijn krachtbron­nen (terug) te vinden; daar zal hij het mee moeten doen.