Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

Deel III: Instrumentarium

Iedere vakman of vakvrouw heeft behalve zijn of haar bekwaamheid een arsenaal aan hulpmiddelen ter beschikking. Daarover gaat dit deel in het bijzonder. Het is een opsomming van creatieve toepassingsmogelijkheden, gebaseerd op het oplossingsgerichte gedachtegoed. Wees niet verbaasd als je naast nieuwe vondsten ook oude schatten opgraaft. Je kent ze nog uit het eerste deel, van vroeger, van je moeder of van die onderwijzer die zo fijn voorlas op de vrijdagmiddag. Van alles wat, mits oplossingsgericht -­ dat was en is het criterium. In de kern gaat het erom de ander zijn eigen krachtbron te laten (her)vinden. En dus zijn we met dit instrumentarium terug bij de basis, de primaire taakstelling van de school: anderen van hún eigen talenten gebruik leren maken.

 

Het eerste hoofdstuk bevat het instrument bij uitstek: de taal. Hoe je de werkelijkheid ook ziet of beleeft, het is met taal dat je daar uitdrukking aan geeft. Zoals je zult zien, is oplossingsgericht taalgebruik heel specifiek. Zo simpel als wat, maar nog niet zo eenvoudig om je eigen te maken. Daar beginnen we mee. Daarna volgen de algemene interventies, de hulpmiddelen, opdrachten, enzovoort. We hebben ze per categorie gealfabetiseerd en hier en daar geïllustreerd met een herkenbare casus.