Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

Deel I: Fundament

Het woord 'school' kun je op vele manieren opvatten: onderwijsinstelling, lestijd, opleiding, de gezamenlijke scholieren en leerkrachten, leergang, enzovoort. In dit eerste deel willen we zoveel mogelijk nuances belichten: de basis, constructie, bouwstenen - stukje bij beetje werken we aan het gebouw dat ons voor ogen staat: de oplossingsgerichte school. We behandelen de theorie voor zover die er werkelijk toe doet; ons oogmerk is de praktijk van alledag. Getuige de onderleggers (hoofdstuk 1) en basisregels (hoofdstuk 2) heiligt ons doel heel wat oplossingsgerichte middelen. Geen nieuw evangelie; wat ons drijft is het geloof in de zelfoplossende vermogens van iedereen die bij de school betrokken is. Beschouw onze aanpak als een metamethode: je kunt er je reeds opgedane inzichten en ervaringen ruimschoots in kwijt.