Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

Doelgroepen

Om wie draait het allemaal, wat zijn de doelgroepen in de diverse segmenten van het onderwijs? Je hebt de neiging te antwoorden dat het de leerlingen zijn en/of studenten, en ja, dan ook hun ouders natuurlijk. Het klopt helemaal, maar het 'bedrijf' dat onderwijs heet, heeft in personele zin ook met de reeds genoemde groepen te maken. En omdat dit boek niet (slechts) een verkapte leergang Special Educational Needs wil zijn, maar evengoed aspecten van personeel, arbeid en organisatie wil belichten, komen de beroepsactoren uit de vertitale as ook in de horizontale as voor, deze keer als doelgroep. 

We hebben een en ander in schema gezet, zodanig dat de matrix (met kruisjes of anderszins) kan worden benut om de coördinaten vast te stellen, dat wil dus zeggen: zorgvuldig te navigeren op het land dat we willen bezeilen. Datzelfde hebben we gedaan met de casuïstiek uit dit boek. Van alle gevalsbeschrijvingen is een paginaverwijzing opgenomen.