Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

     

    Medewerkenden

    Martin Santman volgde de sociale academie en werd opbouwwerker in Twente. Daarna werkte hij veertien jaar voor de Saxion Hogeschool in Enschede als docent hij docent Organisatie en Beleid, en als hoofd van het bureau commerciële activiteiten, waarvan vijf jaar voor de Duitse markt. Hij schoolde zich in NLP en oplossingsgericht werken en orga­niseerde diverse post-hbo-opleidingen en mastercourses. Martin switschte naar Hogeschool Fontys en was daar tot 2011 coördinator van de masteropleiding Special Educational Needs in Amsterdam en Utrecht.

      

    Nico Schouws is onderwijskundige en studeerde postdoctoraal ontwikkelingspsychologie. Als diagnosticus werkte hij bij het Instituut voor Woordblindheid in Amsterdam, de Amsterdamse Schoolbegeleidings­dienst en bij scholen voor mlk en praktijkonderwijs. Sinds twintig jaar is hij verbonden aan verschillende lerarenopleidingen. Tegenwoordig is Nico werkzaam als docent/ontwikkelaar bij Fontys OSO in Amsterdam. Hij houdt zich vooral bezig met praktijkonderwijs, kwaliteitszorg en oplossingsgericht werken.